Huisartsenpraktijk Gasthuiskwartier

Zuid Willemsvaart 27, ’s-Hertogenbosch

Medische gegevens elektronisch delen?
Informatie Covid-19 op www.thuisarts.nl

Openingstijden

Maandag t/m donderdag van 08:00-12:00 en van 14:00-17:00
Vrijdag van 08:00-12:00
Zaterdag en zondag gesloten

Voor het maken van afspraken

Telefonsich bereikbaar van 08:00-12:00
073-6144392

Avond-, nacht- en weekenddienst

Via de huisartsenpost
088 876 5050 (tegen lokaal tarief)

Persbericht booster vaccinatie Coronavirus - 22 december 2021

Naar aanleiding van het recente persbericht (zie onderstaande tekst) dat enkele huisartsen in de regio op 22 en 23 december meehelpen met boosters prikken willen wij u extra informatie geven.
We kunnen in onze kleine praktijk helaas de logistiek rondom de booster vaccinatie niet rond krijgen binnen zo’n korte tijd. We zijn bezig om op andere manieren onze steentje bij te dragen aan de boostercampagnes.

Indien u vragen heeft over boosters verzoeken we u de GGD te bellen en niet de praktijk
Hieronder lees u de persbericht tekst.
Dank voor uw begrip. Stay safe!
Giza Passos de Cerqueira en Ward Waardenburg


Persbericht, namens huisartsen in regio Noordoost Brabant
Samenwerken om boostervaccinaties te versnellen
De huisartsen in regio Noordoost Brabant slaan de handen ineen met de GGD Hart voor Brabant. Ze werken samen om de boostervaccinaties te versnellen. Huisartsen die ruimte hebben in deze drukke tijd ondersteunen het vaccineren van 60-plussers die na 31 december een afspraak bij de GGD hebben staan. Sommige huisartsen beginnen morgen al met prikken. De bereidheid van beide kanten om er samen voor te zorgen dat de boostercampagne nog sneller kan verlopen, is enorm. Uiteraard kunnen niet alle huisartsen aanhaken omdat ook huisartsen onder enorme hoge werkdruk staan door corona, de lockdown en de feestdagen. Daar komt nog bij dat het landelijke beleid vanuit het ministerie van VWS wat onduidelijkheid met zich meebracht de afgelopen 48 uur. Of je bij je eigen huisarts terecht kan, kan je lezen op de website van je eigen huisartsenpraktijk. Als je huisarts meedoet, dan staat op de website van de praktijk waar en wanneer je terecht kan en hoe je een afspraak daarvoor moet maken of dat er sprake is van vrije inloop. De huisartsen roepen mensen op om niet te bellen naar de praktijken, maar alleen de website van je eigen huisartsenpraktijk te raadplegen. De lijnen moeten openblijven voor spoedgevallen en dreigen anders overbelast te raken. De doelgroep die bij de huisarts terecht kan, is de 60-plusser met een aantoonbare afspraak bij GGD Hart voor Brabant na 31 december. Als mensen een vaccinatie krijgen bij de huisarts is het belangrijk dat ze hun afspraak bij de GGD afmelden. Zo komen er plekken vrij voor andere mensen. Voor de mensen die NIET bij de eigen huisarts terecht kunnen, loont het om te proberen de afspraak na 31 december bij GGD Hart voor Brabant te vervroegen. De GGD schaalt per dag op. Dus mensen die sneller een booster willen en nu na 31 december gepland staan, kunnen eerst checken of ze bij hun eigen huisarts terecht kunnen. Zo niet dan kunnen ze bij de GGD hun afspraak vervroegen. Als dat vandaag niet lukt, kan het over een paar dagen waarschijnlijk alsnog.

Coronavirus - update 30 april 2021

U krijgt vanzelf een uitnodigingsbrief per post. De telefoon is overbelast door de vele vaccinatievragen. Gaarne uw begrip hiervoor.

We zijn momenteel bezig met:

1) Uitnodigingen sturen van o.a. 60-64-jarigen, die door ons in de tweede helft van mei (1e dosis) en eind juli (2e dosis) worden met AstraZeneca-vaccin geprikt. De volgende patiënten worden opgeroepen voor vaccinatie met AstraZeneca:
• mensen van 60 tot en met 64 jaar (geboortejaren 1956 t/m 1960).
• niet-mobiele thuiswonende ouderen, die niet naar een GGD-locatie kunnen worden vervoerd, zolang zij 60 jaar of ouder zijn.
• het 60+deel uit de volgende medische hoog-risicogroepen: patiënten met het syndroom van Down (met geboortejaren 1946 t/m 1960) en patiënten met morbide obesitas (BMI >40) (met geboortejaren 1956 t/m 1960).

2) Selectie aan de GGD te sturen van de zogenaamde “griepprikpopulatie” die 60-minner is. GGD gaat zelf deze patiënten uitnodigen voor een niet-AstraZeneca-vaccin.

3) De tweede vaccinatieronde op maandag 17 en dinsdag 18 mei gaat door. Voor alle duidelijkheid: dit geldt voor de patiënten die reeds een eerste prik via onze praktijk gehad hebben in maart!

NB: mensen jonger dan 60 jaar die al wel een eerste AstraZeneca-vaccinatie hebben gekregen en daarbij géén ernstige bijwerkingen hebben gekregen, kunnen veilig de tweede prik van dit vaccin (tussen 8 en 12 weken na de eerste) gewoon krijgen, zo stelt de Gezondheidsraad.


Achtergrond informatie mbt besluit VWS op advies van de Gezondheidsraad:


AstraZeneca-vaccin definitief voor 60 jaar en ouder

De minister zegt dit besluit te hebben genomen op advies van de Gezondheidsraad en na bestudering door het Europees Medicijn Agentschap (EMA): De Gezondheidsraad adviseert het AstraZeneca-vaccin in te blijven zetten bij mensen van 60 jaar en ouder, en mensen onder de 60 jaar een ander vaccin aan te bieden. Net als het EMA en het CBG, constateert de Gezondheidsraad dat het risico op gezondheidsschade als gevolg van COVID-19 bij 60-plussers vele malen groter is dan het risico op deze zeer zeldzame bijwerking. Daarnaast worden de bijwerkingen tot op heden vooral gezien bij mensen onder de 60 jaar. De Gezondheidsraad geeft aan dat de precieze leeftijdsrisico’s op de bijwerking nog niet bekend zijn, maar dat voor mensen jonger dan 60 jaar het risico op sterfte door COVID-19 in dezelfde ordegrootte of zelfs kleiner is dan het risico op sterftedoor de bijwerking. Daarmee wijzigt de verhouding tussen voor- en nadelen van de inzet van het vaccin van AstraZeneca voor mensen jonger dan 60 jaar. Volgens de Gezondheidsraad speelt ook mee dat in Nederland alternatieve vaccins tegen COVID-19 beschikbaar zijn. Mensen die al een eerste prik met het AstraZeneca-vaccin hebben gehad, kunnen wel hun tweede dosis vaccin toegediend krijgen benadrukt de Gezondheidsraad.

De Landelijke Huisartsenvereniging heeft met het ministerie van VWS en GGD GHOR Nederland een afspraak gemaakt over de vaccinatie van mensen jonger dan 60 jaar. Het gaat hierbij om de zogenaamde “griepprikpopulatie”, de patiënten die een medische indicatie hebben om normaal gesproken een griepprik te krijgen. Deze groep heeft ook een verhoogd risico op een ernstig beloop van een covid-infectie ten opzichte van leeftijdsgenoten en daarom worden ze als eerstvolgende groep gevaccineerd. Dit is een vastgestelde risicogroep waarbij de overheid de criteria bepaalt of u voor deze groep in aanmerking komt. U kunt de indicatie terugvinden op: https://www.rivm.nl/griep-griepprik/griepprik/voor-wie-is-griepprik. Wij, huisartsen, kunnen patiënten die niet tot deze risicogroep behoren maar toch al wel graag in aanmerking willen komen voor een covid vaccinatie niet op een aparte lijst plaatsen. Dit komt omdat wij de vaccinaties voor deze groep niet zelf zetten. Dit wordt gedaan door de GGD. Ons is gevraagd het administratieve deel te verzorgen. Wij dienen ons aan deze regelgeving en afspraken te houden.

Heeft u nog vragen over dit besluit? U vindt meer informatie op Rijksoverheid.nl. Ook kunt u met vragen naar het landelijk publieksinformatienummer van de overheid: 0800-1351 (tussen 08:00 en 20:00 uur bereikbaar). Op Thuisarts.nl is er actuele informatie over Corona vaccinatie.

Planning COVID-19-vaccinatie in onze praktijk - update 28 februari 2021

Vaccinatie in onze praktijk start in de eerste week van maart 2021 (Let op: mensen van 65 jaar en ouder worden NIET door ons opgeroepen, maar door het RIVM)

Op verschillende fronten wordt inmiddels zo snel mogelijk gevaccineerd tegen COVID-19. Ook wij huisartsen dragen hier aan bij, door te vaccineren met het AstraZeneca-vaccin. De komende tijd zullen wij zo snel als de organisatie in de praktijk en de vaccinvoorraad dat toelaat een specifieke groep patiënten gaan vaccineren.

Het RIVM heeft op basis van het advies van de Gezondheidsraad bepaald dat deze vaccinatie door de huisarts op dit moment alleen is voor:

1) mensen geboren in 1956 en 1957

2) twee groepen patiënten met een hoog risico op een ernstig beloop van een COVID-19-infectie:

groep 1: mensen met zwaar overgewicht (een BMI van 40 of hoger), geboren tussen 1-1-1956 en 31-12-2002 (18 - 64 jaar)

groep 2: mensen met het syndroom van Down die thuis wonen, geboren tussen 1-1-1956 en 31-12-2002 (18 - 64 jaar)


Alle bij ons bekende patiënten uit deze groepen ontvangen uiterlijk 25 februari een uitnodiging voor vaccinatie. Alleen wanneer u tot één van deze groepen behoort en op 26 februari nog geen uitnodiging heeft ontvangen, kunt u hierover contact opnemen met de praktijk. Voor alle andere patiënten geldt: op dit moment kunnen wij niet anders dan u om geduld vragen. Wij weten niet wanneer u aan de beurt bent voor vaccinatie.

Let op! Mensen van 65 jaar en ouder worden de komende tijd door het RIVM opgeroepen voor een vaccinatie met het Pfizer/BioNtech- of Moderna-vaccin; deze groep wordt NIET door de huisartsen gevaccineerd.

Uiteraard staat onze patiëntenzorg voorop. We plannen het vaccineren zo in dat dit spoedig en goed kan plaatsvinden, naast de zorg voor al onze patiënten.

Samen krijgen we corona eronder.

Wilt u meer weten over vaccinatie tegen corona?
Zie onderstaande links

Video vaccinatieInformatie rijksoverheidThuisarts.nl

Actuele informatie

Nieuw nummer huisartsenpost

Heb je ’s avonds, ’s nachts of in het weekend met spoed een huisarts nodig, dan bel je de huisartsenpost. Dat blijft zo. Wel verandert vanaf 6 april 2020 het telefoonnummer. Het nieuwe telefoonnummer voor de regio’s ’s-Hertogenbosch, Zaltbommel, Oss en Uden is: 088 876 5050 (voor iedereen bereikbaar tegen lokaal tarief).

Covid-19 pandemie: speciale instructies en maatregelen

15 maart 2020

U mag alleen de praktijk binnen gaan als u een afspraak heeft. Graag eerst aanbellen

Als u geen afspraak heeft moet u ons eerst bellen op 073-6144392. U mag dus niet naar binnen en niet aanbellen.

Dank voor uw begrip.


Heeft u algemene vragen over het coronavirus? Neemt u dan contact op met het publieksnummer van het RIVM (0800) 13 51.
Maakt u zich zorgen over uw eigen gezondheid of die van uw huisgenoten? Kijk eerst op Thuisarts.nl.
Kom NIET naar de praktijk, maar neem telefonisch contact met ons op. Zo voorkomen we verdere verspreiding van het virus.

Griepvaccinatie 2021

In 2021 zal de griepvaccinatie plaatsvinden op:

Woensdag 10 november 13.00-19.00 uur
Lokatie: Watersportvereniging de Waterpoort (circa 150 meter lopen vanaf de praktijk); adres: Oliemolensingel 2, 5211 TN, ’s-Hertogenbosch


Neem s.v.p. de uitnodigingsbrief mee. U wordt verzocht zich strikt te houden aan de aangegeven tijd in verband met de spreiding van de drukte. Vergeet uw mondkapje niet!

Prik tegen pneumokokken 2021

De pneumokokkenprik wordt gegeven op woensdag 6 oktober van 13.30 tot 16.00 uur.

Lokatie: Watersportvereniging de Waterpoort (circa 150 meter lopen vanaf de praktijk); adres: Oliemolensingel 2, 5211 TN, ’s-Hertogenbosch

Neem s.v.p. de uitnodigingsbrief mee. U wordt verzocht zich strikt te houden aan de aangegeven tijd in verband met de spreiding van de drukte. Vergeet uw mondkapje niet!

November 2020 - Patiëntenstop

De laatste tijd is onze praktijk gegroeid qua patiëntenaantal. We zijn hier erg blij mee, maar om de kwaliteit van de zorg te bewaken en de wachttijden te beperken, kunnen wij tijdelijk geen nieuwe patiënten inschrijven. Er zijn enkele uitzonderingen op deze tijdelijke maatregel. Dit heeft met name te maken met de organisatie en de huidige ontwikkelingen in de huisartsenzorg.Voor vragen kunt u terecht bij onze assistenten. Alvast bedankt voor uw begrip.

Mei 2018 - Privacyverklaring

Ingang van de privacywet AVG op 25 mei 2018. U leest hier onze privecyverklaring.

Welkom

Op deze website vindt u informatie over de praktijk organisatie, personeel en gezondheidsinformatie.

Huisartsen

Giza Passos de Cerqueira (aanwezig op maandag, donderdag en vrijdag)

Het praktijkhouderschap rust vanaf 1 april 2016 op de schouders van Giza Cerqueira. Vanaf 1 augustus 2016 zal de praktijk overgaan in een duopraktijk. Zij is sinds 2010 werkzaam als waarnemend huisarts in ’s-Hertogenbosch en heeft enkele jaren geleden gedurende 3 maanden in de praktijk gewerkt. Mevrouw Cerqueira komt uit Salvador, Brazilië, waar ze geneeskunde heeft gestudeerd en vervolgens twee jaar als arts assistente in opleiding heeft gewerkt bij Interne Geneeskunde. In 2003 is ze naar Nederland gekomen waar ze in 2009 haar Huisartsendiploma aan de Universiteit van Utrecht heeft behaald. Haar werk kenmerkt zich door een persoonlijke betrokken manier met een brede kijk op gezondheid.

Ward Waardenburg (aanwezig op dinsdag, woensdag en vrijdag)

Ward Waardenburg, geboren in Oisterwijk, is afgestudeerd als arts aan de Universiteit Utrecht in 1999. Na werkervaring voornamelijk op afdelingen neurologie, cardiologie/interne geneeskunde en psychiatrie, startte hij de specialisatie huisartsgeneeskunde. Na afronding daarvan werkte hij van 2004 tot 2006 als waarnemend huisarts in de stad Utrecht. Nadien heeft Ward Waardenburg met zijn gezin het avontuur in Spanje opgezocht en daar een internationale huisartsenpraktijk opgezet. Hij spreekt verschillende talen en heeft ook een passie voor de diversiteit en de persoonlijke aandacht voor de patienten in de huisartsenpraktijk. Tijdens zijn buitenlandse jaren heeft hij ook zijn registratie in Nederland aangehouden. Ward Waardenburg ziet uit naar het gedeelde praktijkhouderschap met Giza Cerqueira en naar de nieuwe samenwerking binnen de HAP Gasthuiskwartier per 1 augustus en hoopt binnenkort met u kennis te maken!

Spreekuur

U kunt vijf dagen in de week onze dienstverlening gebruiken. Het spreekuur wordt op afspraak gehouden. Voor het maken van een afspraak kunt u bellen tussen 08.00 en 12.00 uur. De assistente kan u vragen naar de reden van het consult om de mate van urgentie te bepalen.Per afspraak wordt 10 minuten gereserveerd. Mocht u met meer mensen komen of mocht u meerdere vragen of klachten hebben wilt u dit dan even melden aan de assistente. Zij maakt dan een dubbele afspraak voor u.

Visites

Huisbezoeken kunt u tussen 08.00 en 12.00 uur aanvragen. De assistente informeert altijd naar de reden van uw verzoek om de ernst van uw klachten in te schatten en de volgorde van visites te plannen.Omdat er op de praktijk betere onderzoeks- en behandelmogelijkheden zijn, is het beter om naar Zuid Willemsvaart 27 te komen.

Herhaalrecepten

Deze kunnen 24 uur per dag worden aangevraagd via de receptenlijn 073 6910 324.Houd de verpakking bij de hand en spreek duidelijk in:
- naam
- geboortedatum
- medicijn
- sterkte van het medicijn
- uw apotheek
- wel of niet bezorgen (indien noodzakelijk)

Houd er rekening mee dat uw medicijn mogelijk pas de volgende dag na 16.00 uur kan worden opgehaald/bezorgd.

De praktijkassistente

Bij de praktijkassistente kunt u een afspraak maken voor:
- bloeddrukmeting
- glucose controle
- hechtingen verwijderen
- injecties
- oor uitspuiten
- uitstrijkjes
- urine-onderzoek
- wratten aanstippen
- zwangerschapstest

Alle handelingen worden op afspraak verricht in de namiddag. Urine-onderzoek kan ook in de ochtend.

Ons team

Wij staan voor u klaar

Giza Passos de Cerqueira

Huisarts

Ward Waardenburg

Huisarts

Ans van Bergen

Doktersassistente

Jamie Spruyt

Doktersassistente

Jo Kutchinsky

Praktijkondersteuner - GGZ

Dorien van Erp

Praktijkverpleegkundige - somatiek

Behandelingen

Wij voeren diverse behandelingen uit in onze praktijk. Voor meer informatie klikt u hieronder.

Behandelingen

Aandoeningen en ziektebeelden

Betrouwbare en uitgebreide medische informatie is te vinden via de website www.thuisarts.nl ontwikkeld door het Nederlands Huisartsen Genootschap.

Thuisarts.nl

Inschrijven nieuwe patiënten

De laatste tijd is onze praktijk gegroeid qua patiëntenaantal. We zijn hier erg blij mee, maar om de kwaliteit van de zorg te bewaken en de wachttijden te beperken, kunnen wij tijdelijk geen nieuwe patiënten inschrijven. Er zijn enkele uitzonderingen op deze tijdelijke maatregel. Dit heeft met name te maken met de organisatie en de huidige ontwikkelingen in de huisartsenzorg. Voor vragen kunt u terecht bij onze assistenten.

Inschrijfformulier

Elektronisch patienten dossier
Medische gegevens elektronisch delen?
Alleen met uw toestemming!

Waarom toestemming?
Wij kunnen een samenvatting van uw medische dossier aan andere zorgverleners (in de regio) beschikbaar stellen. Maar alleen met uw uitdrukkelijke toestemming. Als u ‘s avonds of in het weekend op de huisartsenpost komt, is het van belang dat zorgverleners uw medische gegevens kunnen inzien. Zo kunnen zij veilige zorg leveren. Het delen van medische gegevns gebeurt via het Landelijk Schakelpunt (LSP).

Hoe regelt u toestemming?
Geef uw mondelinge toestemming direct aan uw huisarts of de assistent. Of vul het formulier uit deze folder in en lever dit bij de assistent in. Wilt u uw toestemming liever online regelen? Ga dan naar www.ikgeeftoestemming.nl. Hiervoor heeft u een DigiD met sms-functie nodig.

www.vzvz.nlwww.ikgeeftoestemming.nlHet LSP op de huisartsenpost (informatie film YouTube)Het LSP in het ziekenhuis (informatie film YouTube)Het LSP in de apotheek (informatie film YouTube)